تبلیغات
درسی و اموزشی اندیشگر - پرسش های متن درس جغرافی سوم راهنمایی درس 1تا6

پرسش­های متن درس 1 تا 6

درس 1

1- کره­ ی جغرافیایی چیست؟ جواب: مدل کوچک شده­ ی کره ­ی زمین را کره­ ی جغرافیایی می­ گویند.

2- از کره­ ی جغرافیایی چه اطلاعاتی به­ دست می­آید؟ پاراگراف آخر، از خشکی­های روی زمین، تا . . .     به­ دست آورد.

3- نقشه چیست؟ همه­ ی قسمت قرمز رنگ، خط چهارم، از نقشه تصویری. . . ، تا سه خط بعد، . . . است.

4- چرا برای هر موضوع جغرافیایی یک نقشه ­ی جداگانه تهیّه می­ شود؟ زیرا در غیر این صورت، نقشه بسیار شلوغ و درهم می­ شود و چیزی از آن آموخته نمی­ شود.

5- برای تهیّه­ ی نقشه­ های جغرافیایی از چه وسایلی استفاده می­شود؟ خط اول و دوم، تا استفاده می­ کنند.

 6- از نقشه­ ها چه اطلاعاتی را می­توان به­ دست آورد؟ پاراگراف آخر، از جغرافی­ دانان. . . ، تا . . . تشخیص می ­دهند.

7- اطلس چیست؟ جواب: به کتابی که مجموعه­ای از نقشه­ ها در آن جمع­ آوری شده باشد اطلس          می­ گویند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 2

1- برای استفاده از نقشه به چه نکاتی باید توجّه کرد؟ جواب: الف) توجیه نقشه    ب) راهنمای نقشه      ج) مقیاس نقشه

2- توجیه نقشه یعنی چه؟ جواب: یعنی نقشه را طوری در مقابل خود قرار دهیم که جهت جغرافیایی نقشه با مکانی که در آن ایستاده­ ایم منطق باشد.

3- راهنمای نقشه چیست؟ پایین صفحه، از در کنار هر نقشه. . . ، تا چهار خط بعد، . . . نشان می­دهد.

4- در دو نقشه با مقیاس­های 1:5000 و 1:50000 کدام­یک دقیق­تر است؟ چرا؟ جواب: 1:5000 دقیق­تر است زیرا هرچه مخرج کسر کوچک­تر باشد، نقشه دقیق­تر و بزرگ­تر است

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 3

1- چند مورد از وسایل مطالعه در جغرافیا را نام ببرید. بالای صفحه، خطوط قرمز رنگ، از عکس­های. . . ، تا . . . جغرافیایی.

2- انواع عکس­های جغرافیایی را نام ببرید. جواب: عکس­های هوایی ـ عکس­های ماهواره­ ای ـ عکس­های معمولی

3- جغرافی­دانان از مشاهده­ ی عکس­های جغرافیایی ماهواره­ ای چه اطلاعاتی به ­دست می­آورند؟  پایین صفحه، سمت چپ، خط سوم، از جغرافی­    دانان با استفاده. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . نجات می ­دهند.


4- فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی چیست؟ خط اول، از در جغرافیا. . . ، تا چهار خط بعد، . . . می­ گویند.

5- فرهنگ­ نامه ­ی مصوّر جغرافیایی چیست؟ ادامه­ ی قبلی، از گاهی این فرهنگ­ها. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . می­ نامند.

6- مدل جغرافیایی چیست؟  خط پنجم، از گاهی یک بخش. . . ، تا شش خط بعد، . . . مدل­ جغرافیایی  می­ گویند.

7- مدل میزِ شِن چیست؟ ادامه­ ی قبلی، از یکی از معروف­ترین. . . ، تا شش خط بعد، . . . انجام داد.


8- کار اصلی نمودارها و جدول­های جغرافیایی چیست؟ خط اول، از نمودارها و جدول­ها. . . ، تا خط بعد، . . . به­ کار می­ روند.

9- انواع نمودارهای جغرافیایی را نام ببرید. پاراگراف بعد، از نمودارها انواع. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . منحنی.

10- رایانه چگونه می­ تواند به آموزش جغرافیا کمک کند؟ خط دوم، از برنامه­ ها یا نرم­ افزارهای. . . ، تا سه خط بعد، . . . آن­ها استفاده کرد.

11- بهترین روش آموزش و یادگیری جغرافیا کدام است؟ جواب: مشاهده­ ی مستقیم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 4

1- چند مورد از انواع ناهمواری­ها را نام ببرید. جواب: کوه­­، تپه­، دره، دشت و. . .

2- ناهمواری را تعریف کنید. جواب: به پستی­ها و بلندی­های سطح زمین، ناهمواری می­گویند.

3- پیکرشناسان چه کسانی هستند؟ پایین صفحه­، خط سوم، از پیکرشناسان زمین. . . ، تا سمت چپ، خط دوم، . . . بررسی می­ کنند.

4- فرسایش را تعریف کنید. بالای صفحه، سمت چپ، خط دوم، از به سه عمل. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . فرسایش می­ گویند.

5- چه عواملی سبب تغییر شکل ناهمواری­ها می­شود؟ پایین صفحه، پاراگراف اول، از عواملی مانند. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . می­شوند.

6- عوامل تغییردهنده ­ی ناهمواری­ها در کوهستان کدامند؟ پاراگراف سوم، از یخچال­های طبیعی. . . ، تا خط بعد، . . . تغییرات دما.

7- مواد حاصل از تخریب کوهستان به چه شکل­ هایی ایجاد می­ شوند؟ خط بعدی، از. . . تخته­ سنگ. . . ، تا خط بعد، . . . تبدیل شوند.

8- باد چگونه در بیابان سبب تغییر شکل ناهمواری­ها می ­شود؟ سمت چپ، خط دوم، از بادهای شدید. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . دیده­ می­ شود.

9- عوامل تخریب ناهمواری­ها در ساحل را نام ببرید. خط اول، از در این نواحی. . . ، تا خط بعد، . . . ناهمواری­ها می­شود.

10- سرعت تغییر شکل ناهمواری­ها در کدام نواحی بیشتر است؟ جواب: در نواحی ساحلی

11- انسان چگونه ناهمواری­ها را تغییر می­ دهد؟ پاراگراف دوم، خط سوم، از با ایجاد شهرهای. . . ، تا سه خط بعد، . . . تغییر می­دهد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 5

1- رسوب چیست و رسوب­ گذاری را تعریف کنید. خط اول، از رودها مواد. . . ، تا سمت چپ، خط دوم، . . . گفته می­ شود.

2- چین­ خوردگی­ها چگونه به وجود می­آیند؟ جواب: بر اثر فشارهایی­ که به لایه­ های رسوبی زمین وارد      می­ شود و آن­ها را خمیده می­ کند چین خوردگی پدید می ­آید.

3- قسمت­های مختلف یک چین­ خوردگی را نام ببرید و تعریف کنید. خط اول، از به خمیدگی. . . ، تا خط بعد، . . . می­ گویند.

4- انواع چین­ خوردگی را نام ببرید. الف) چین قائم(راست)     ب) چین مایل      ج) چین خوابیده(رو رانده)

5- چین مایل و خوابیده چگونه شکل می­ گیرند؟ از ادامه­ ی قبلی، . . . اگر فشار. . . ، تا سمت چپ، آخر پاراگراف، . . . به وجود می­ آید.

6- گُسَل را تعریف کنید؟ خط اول، از اگر مقدار فشار. . . ، تا چهار خط بعد، . . . گسل می­ گویند.

7- کوهستان­ها چگونه بر اثر آتش­فشان به وجود می­آیند؟ مثال بزنید. کلّ پاراگراف دوم

8- کوهستان­ها چگونه بر اثر بالا آمدن مواد مذاب به وجود می­ آیند؟ مثال بزنید. کلّ پاراگراف سوم

9- کوه­ها چگونه براثر برخورد صفحات پوسته­ ی زمین شکل می­ گیرند؟ بالای صفحه، سمت چپ، خط سوم، از درجاهایی که. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . به وجود می­ آیند.

10- رشته­ کوه زاگرس براثر برخورد کدام صفحات ایجاد شده است؟ پایین صفحه، خط اول، تا خط دوم، . . . صفحه ­ی ایران است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 6

1- بهترین محل برای خروج مواد مذاب، کجاها هستند؟ خط دوم، از شکستگی­ها و . . . ، تا خط بعد، . . . این موادند.

2- از دهانه­ ی آتشفشان­های فعّال چه موادی خارج می­ شود؟ خط بعد، از از دهانه­ ی آتشفشان. . . ، تا سه خط بعد، . . . خارج می ­شوند. 

3- روانه چیست؟ ادامه­ ی قبلی، از مواد مذاب بر. . . ، تا سمت چپ، خط اول، . . . روانه می­ گویند.

4- کوه­های آتشفشانی چگونه پدید می­ آیند؟ خط بعد، از از سرد شدن. . . ، تا خط بعد، . . . به وجود  می­ آیند.

5- مجمع ­الجزایر آتشفشانی چگونه پدید می­ آیند؟ مثال بزنید. از ادامه­ ی قبلی، تا آخر پاراگراف، . . . فیلیپین.

6- انواع آتشفشان را نام ببرید. جواب: الف) آتشفشان فعّال       ب) آتشفشان نیمه ­فعّال

7- در کنار آتشفشان­های نیمه ­فعّال چه پدیده­ هایی دیده می­شود؟ بالای صفحه، کلّ پاراگراف سمت چپ، از چشمه­ های. . . ، تا می­ گویند.

8- زلزله چگونه به وجود می­آید؟ پایین صفحه، پاراگراف دوم، از بر اثر آزاد. . . ، تا سمت چپ، خط اول، . . . می­شود.

9- بیش­تر زمین­ لرزه­ ها در کجاها اتفاق می­افتد؟ جواب: الف) در امتداد نقاط یا خطوط ضعیف پوسته­ ی زمین مانند گسل­ها و شکست­ها      ب) در کنار صفحات پوسته­ ی زمین

10- وسیله ­ی اندازه­ گیری شدّت زلزله و محلّ وقوع آن را نام ببرید. جواب: لرزه نگار (زلزله نگار)

11- زلزله چه تغییراتی در سطح زمین ایجاد می­ کند؟ سمت راست، موارد 1 تا 3

12- چگونه می توان از خرابی­های زمین لرزه در مناطق شهری جلوگیری کرد؟ ادامه­ ی قبلی، از برای جلوگیری از . . . ، تا سمت چپ، خط سوم،. . . جلوگیری شود.
تاریخ : یکشنبه 15 دی 1392 | 03:25 ب.ظ | نویسنده : اندیشگر | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.