درس هفتم  

1- وظیفه ­ی اصلی دولت چیست؟ جواب: وظیفه­ ی دولت و سازمان­های تحت نظارت آن، اجرای قوانینی است که قوّه ­ی مقننه وضع کرده است.

2- رئیس ­جمهور برای چه مدّت و چگونه انتخاب می­شود؟ انتخاب مجدد او برای چند دوره بلامانع است؟ پاراگراف اول، از رئیس­ جهمور. . . ، تا خط بعد، . . . بلامانع است.

3- رئیس­ جمهور در انجام وظایف خود، در برابر چه کسانی مسئول است؟ جواب: در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی

4- رئیس ­جمهور در چه مواقعی، نماینده ­ی ویژه تعیین می­کند؟ صفحه ­ی 43 ، کلِّ قسمت تعیین     نماینده ­ی ویژه

5- قراردادهای میان کشورهای مختلف، در چه زمینه­ هایی بسته می ­شوند؟ در کشور ما به امضای چه کسی باید برسند؟ چگونه؟ جواب : صفحه­ ی 43 ، کلِّ قسمت امضای توافق­نامه­ های بین ­المللی

6- وظیفه­ ی معاون اول رئیس­ جمهور چیست؟ پاراگراف دوم، از در غیاب. . . ، تا خط بعد، . . . دارد.

7- وظیفه­ ی سایر معاونان رئیس­ جهمور(به غیر از معاون اول) چیست؟ جواب: عهده­ دار مسئولیت مؤسسات و سازمان­هایی هستند که مستقیماً زیر نظر رئیس ­جمهور قرار دارند.

8- چند مورد از مؤسسات و سازمان­هایی را که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند نام ببرید؟ جواب: سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان انرژی اتمی - بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس هشتم  

1- اگر در جامعه­ ای مرجعی برای نظارت بر قانون نباشد چه مشکلاتی پیش می ­آید؟ جواب: جامعه دچار فساد و آشوب می­شود؛ قوانین ارزش خود را از دست می­ دهند و بی­قانونی(هرج و مرج) حاکم می­ شود.

2- چه مرجعی بر اجرای درست قوانین نظارت می­کند؟ جواب: قوه­ ی قضاییه

3- کار اصلی قوه­ ی قضاییه چیست؟ جواب: نظارت بر خوب اجرا شدن قوانین

4- وظایف قوه ­ی قضاییه را نام ببرید؟ 1) رسیدگی به شکایت­های مردم    2) گسترش عدالت و آزادی­ های مشروع     3) کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان   4) پیش­گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

5- قوه­ ی قضاییه در مورد کشف جرم و مجازات مجرمان، چه وظیفه­ای دارد؟ کلّ قسمت کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان

6- قوه­ ی قضاییه در مورد پیش­گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، چه وظیفه­ ای دارد؟ کلّ قسمت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

7- وظیفه­ی سازمان بازرسی کلّ کشور چیست؟ این سازمان زیر نظر چه کسی است؟ کلّ قسمت نظارت بر حسن اجرای قوانین

8- مهم­ترین کار را در دادگاه چه کسی انجام می­دهد؟ جواب: قاضی

9- قاضی باید چه ویژگی­هایی داشته باشد؟ جواب: او باید عاقل، مؤمن، عادل و عالِم به قوانین حقوقی و اسلامی باشد و بر اساس حق و عدالت قضاوت کند.

10- وکیل­ مدافع چه کسی است؟ جواب: در همه­ ی دادگاه­ها طرفین دعوا حق دارند فرد صالحی را که با قوانین حقوقی آشناست به عنوان وکیل مدافع خود انتخاب کنند.

11- اگر کسی توانایی مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد، دادگاه چه می­ کند؟ جواب: دادگاه با    هزینه­ ی خود برای آن فرد وکیل انتخاب می­ کند.

12- وکیل چگونه فردی است و چه کمکی به دادگاه می­ کند؟ پاراگراف آخر، خط سوم، از وکیل قوانین را. . . ، تا صفحه ­ی بعد خط دوم، . . . صورت نگیرد.

13- مرجع رسمی رسیدگی به شکایت­های مردم و سازمان­ها کدام وزارت­خانه است؟ پاراگراف بعد، خط اول، از دادگستری مرجع. . . ، تا خط بعد، . . . تبعیّت می­کنند.

14- دادگستری زیر نظر چه کسی اداره می­شود؟ جواب: رئیس قوه­ ی قضاییه

15- بالاترین مقام قوه­ ی قضاییه چه کسی است؟ چه ویژگی­هایی باید داشته باشد؟ توسط چه کسی و برای چه مدّت انتخاب می­شود؟ آخر خط دوم، از رئیس قوه­ی. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . تعیین می­شود.

16- وزیر دادگستری چه وظایفی دارد؟ چگونه انتخاب می­شود؟ پاراگراف بعد به­ طور کامل

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس نهم  

1- رهبری جمهوری اسلامی بر چه پایه ­ای است؟ جواب: بر پایه­ ی ولایت فقیه

2- وظایف رهبر حکومت اسلامی را بنویسید. جواب: فقط تیترهای 5 مورد در صفحه­ی 54

3- فرمانده ی کلِّ نیروهای مسلّح برعهده­ ی چه کسی است؟  برعهده­ ی رهبر

4- حل کردن مشکلاتی که از راه­های عادی حل نمی­شوند برعهده­ ی چه کسی است؟ و این کار را چگونه انجام می­دهد؟ جواب: برعهده­ ی رهبر است که با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام  می­ گیرد.

5- رهبر چگونه به عفو یا تخفیف مجازات محکومان رسیدگی می­کند؟ جواب: با رعایت دستورات اسلامی و پس از پیشنهاد رئیس قوه­ی قضاییه می­تواند محکومان را عفو یا از مجازات آن­ها کم کند.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس دهم  

1- مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است؟  از نمایندگان منتخب مردم

3- آیا کسی می­ تواند فرد دیگری را تعیین کند تا به­ جای او رأی دهد؟ جواب: خیر هر کسی فقط   می­ تواند به­ جای خود رأی دهد.

2- چه کسانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس راه می­یابند؟ جواب: کسانی که پس از پایان زمان رأی­ گیری بتوانند اکثریت آرا را به­ دست آورند.

4- طبق قانون اساسی،کدام اقلیّت­های مذهبی می­توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند؟ جواب: ارمنی، آشوری، کلیمی، زرتشتی

3- مردم چگونه می­توانند در اداره­ ی کشور سهیم شوند؟ جواب: با مشارکت مستقیم در انتخابات مجلس و انتخابات نمایندگان مورد نظر خود

6- اگر مردم بخواهند از نمایندگان سؤال کنند یا پیشنهادی برای او داشته باشند چگونه می­توانند با آن­ها ارتباط داشته باشند؟ کلّ پاراگراف آخر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس یازدهم  

1- بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، چه مقامی است؟ جواب: رئیس جمهور

2- مهم­ترین بخش دولت که رئیس جمهور ریاست آن­را برعهده دارد چیست؟  جواب: کابینه یا هیئت وزیران

3- اگر مردم سؤال یا پیشنهادی برای رئیس جمهور داشته باشند چگونه می­توانند با او ارتباط بیابند؟ پاراگراف دوم، خط دوم، از آن­ها می­توانند به­طور. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . مطرح کنند.

4- مردم چگونه می­توانند برنحوه­ ی کار قاضی نظارت کنند؟ پاراگراف دوم، خط اول، از مردم با حضور. . . ، تا خط بعد، . . . نظارت کنند.

4- مردم چگونه می­توانند مشکلات و یا پیشنهادهای خود را با قوه­ ی قضاییه درمیان بگذارند؟ پاراگراف آخر، خط اول، از مردم برای طرح. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . در میان بگذارند.

4- مردم چگونه می­توانند با رهبر، ارتباط داشته باشند؟ جواب: 1) از طریق امام جمعه­ ی هر منطقه که از طرف رهبر منصوب شده است   2) از طریق نمایندگان رهبر در سازمان­ها و ادارات    3) از طریق سفر رهبر به استان­های کشور

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس دوازدهم  

1- چرا در یک جامعه­ ی اسلامی، مردم با هم به خوبی در کنار زندگی می­کنند؟ جواب: زیرا هرچند که با هم اختلاف دارند ولی تفاوت­های یک­دیگر را می­پذیرند

2- چه زمانی در یک جامعه­ ی اسلامی یک­پارچگی و وحدت ایجاد می­شود؟ پاراگراف دوم، وسط خط اول، از زمانی یک­پارچگی و . . . ، تا آخر پاراگراف، . . . به کار بندند

3- چه موقع یک انتخابات خوب و سالم برگزار می­شود؟ کلّ پاراگراف آخر درس